Stabilizacja w OOH

Stabilizacja w OOH

Osiągnięty w I półroczu 2014 r. wynik był niższy zaledwie o 1 proc. od wyniku I półrocza 2013 r. - czytamy w raporcie IGRZ na temat wyników reklamy OOH w Polsce.

Zgodnie z danymi o wszystkich przychodach ze sprzedaży na rynku OOH firm raportujących do Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej (IGRZ) wielkość sprzedaży tej branży w 2014 r. wyniosła 448,5 mln zł, podobnie do roku 2013, w którym osiągnięta została kwota na poziomie 448,6 mln zł. Wynik I półrocza 2014 r. był niższy zaledwie o 1 proc. od wyniku pierwszego półrocza 2013 r. Podobnie wyglądały wyniki porównawcze po trzech kwartałach ub.r. (-1,5 proc.).
 
Wydatki przed wyborami samorządowymi wyniosły ponad 8,6 mln zł. Biorąc pod uwagę wydatki na kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego (ponad 5,3 mln zł), łączne wpływy z tytułu wyborów w roku 2014 zamknęły się kwotą blisko 14 mln zł (ponad 3 proc. sprzedaży OOH). Miały one znaczący wpływ na ostateczny wynik 2014 r. Zrównoważyły w dużej części mniejsze wpływy w trzech kluczowych dla OOH sektorach: sprzedaż, telekomunikacja oraz motoryzacja/transport (2014 vs. 2013). Dwa kolejne ważne sektory: żywność i…

Czytaj więcej »