Przekleństwo doskonałości

Przekleństwo doskonałości

Światowej sławy amerykański filozof i etyk Michael Sandel zastanawia się w swojej nowej książce nad sensem i prawem do poprawiania natury.

Amerykański filozof, na którego wykłady na Harvardzie ściągają tysiące studentów, w swojej nowej książce "Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Etyka w czasach inżynierii genetycznej” zajmuje się zagadnieniami moralnymi, jakie rodzą się (albo powinny się rodzić) wokół eugeniki. Jak daleko sięga moralne prawo udoskonalania natury? 

O ile zagadnienia eugeniki znane są ludzkości od stuleci (Spartanie na przykład eliminowali słabych osobników, pozbawiając ich prawa do życia – dzieci chore i niepełnosprawne porzucali w górach), o tyle współcześnie filozofa frapują pytania o planowanie natury. Jako przykład podaje chociażby parę lesbijek, które były głuche od urodzenia, a zapragnęły mieć wspólne dziecko. Przez specjalny bank dawców nasienia odnalazły człowieka, w którego rodzinie potwierdzano głuchotę od pokoleń. "Eksperyment” się udał i dziecko urodziło się głuche – tak jak chciały. W ten sposób stały się matkami człowieka, którego same stworzyły według pierwotnego scenariusza, bo były przekonane, że głuchota to żadna niepełnosprawność, lecz deklaracja przynależności do określonej…

Czytaj więcej »