Większe przychody Agory

Większe przychody Agory

Przychody Grupy Agora w III kwartale br. wzrosły o 1,7 proc. Spółka deklaruje, że to efekt skutecznego wykorzystania poprawy koniunktury na rynku reklamy w III kwartale br.

W III kwartale br. przychody Grupy Agora wyniosły 243,9 mln zł i wzrosły w porównaniu z III kw. 2013 r. o 1,7 proc. Autorzy raportu podkreślają, że grupa odnotowała wzrost wszystkich kategorii przychodów z wyjątkiem tych ze sprzedaży usług reklamowych. Przychody z pozostałej sprzedaży zwiększyły się o 9,5 proc. do 25,3 mln zł, głównie dzięki wyższym wpływom ze sprzedaży barowej w kinach. Przychody ze sprzedaży wydawnictw były wyższe o 2,2 proc. i wyniosły 32,6 mln zł. Grupa odnotowała także wzrost wpływów ze sprzedaży biletów do kin o 6,7 proc. (do kwoty 30,2 mln zł) oraz ze sprzedaży usług poligraficznych klientom zewnętrznym o 0,5 proc. do 38,1 mln zł.
Przychody ze sprzedaży usług reklamowych były niższe o 0,8 proc. i wyniosły 117,7 mln zł.

EBITDA Grupy wzrosła o 23,9 proc. i wyniosła 14 mln zł. Grupa Agora zmniejszyła również stratę operacyjną do poziomu 9,8 mln zł. Strata netto wyniosła 10,2…

Czytaj więcej »